Skip to content

Veiene som forsvinner

January 4, 2022

Fra uroppføringen av den litterære kammeroperaen Veiene som forsvinner, med libretto av Lars Saabye Christensen. Det fant sted ved Oslo kammermusikkfestival, i Høymagasinet på Akershus festning, den 15. august 2021.

Veiene som forsvinner

En kammeropera av Bjørn Kruse (musikk) og Lars Saabye Christensen (libretto)

Beskrivelse

Verket bygger på 18 malerier av den amerikanske kunstneren Edward Hopper (1882 – 1967)

fordelt på 20 scener, hvor Lars Saabye Christensen har diktet en fortelling med menneskene i

bildene som aktører. Det handler om ekteskap, utroskap, ambisjoner om lykke, o.l., om

relasjoner og skjebner i et urbant miljø. Motivene og koloritten til Hopper kommuniserer

ensomhet og melankoli, samtidig med lysets optimisme og menneskets drømmer om et bedre

liv.

Forfatteren Lars Saabye Christensen skriver følgende om sitt konsept med librettoen:

Edvard Hoppers modernistiske realisme er diskret, følsom, samtidig og tidløs. Maleriene

beskjeftiger seg ofte med byens mystikk, i både interiører og eksteriører, der vi får plutselige

glimt av tilfeldige mennesker liv, som om vi opplever dem i forbifarten. Det er derfor de

egner seg for dramatisering: det finnes et før og etter i Hoppers visuelle avtrykk, og setter

man maleriene i en viss rekkefølge, kan man ane konturene av en malerisk fortelling. Kort

sagt, det er denne bevegelsen både i og mellom vi ønsker å påpeke, med poetiske og

musikalske virkemidler til rådighet.

Scenene har en varighet på mellom 2 – 4 min hver, totalt ca 75 min.

Oversikt over scenene med tilhørende bilde (med årstall malt)

Scene 1 Nighthawks (1942) Scene 11 Girl at the Sewing Machine (1921)

Scene 2 New York Interior (1921) Scene 12 Office at Night (1940)

Scene 3 Room in New York (1932) Scene 13 Summer Interior (1909)

Scene 4 Eleven AM (1926) Scene 14 Conference at Night (1949)

Scene 5 Automat (1927) Scene 15 Blue Night (1914)

Scene 6 Western Motel (1957) Scene 16 Nighthawks (1942)

Scene 7 Excursion into Philosophy (1959) Scene 17 Morning Sun (1952)

Scene 8 Conference at Night (1949) Scene 18 Compartment C, Car 193

Scene 9 Night Windows (1928) Scene 19 Hotel by The Railroad (1952)

Scene 10 Summer in the City (1950) Epilog 20 Two Comedians (1965)

Hver scene innledes med en fortellerstemme som leder tilskueren inn i bildets plass i

fortellingen.

Rollelisten ser slik ut:

HAN – tenor

HUN – sopran

MANN – baryton

SJAUER – tenor

GJESTEN / alt. HARLEKIN – baryton

SERVITØREN / alt. PICCOLO – tenor

ELSKERINNEN / alt. SEKRETÆREN – mezzo

MR NORTH / alt. OMVISER – skuespiller

MRS NORTH – skuespiller

FORTELLEREN – skuespiller (resitatør) + sanger (5.scene)

Instrumentbesetningen er piano og strykekvintett (2 vln, vla, vlc, cb)

From → Composing

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: